S kým se u nás potkáte?

Mgr. Magdalena Fleková

ředitelka školy a průvodkyně dětí

Vystudovala Fakultu humanitních studií a Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Absolvovala kurzy a semináře zaměřené na vzdělávání, nekonfliktní komunikaci a osobnostní rozvoj (Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován, Montessori pedagogika, Prožitková pedagogika, Multikulturní výchova, BodyMind Intelligence...). Absolvovala roční studijní pobyt v USA a roční stáž s mezinárodní skupinou Up With People.

Působila jako pedagog na víceletých gymnáziích, jako lektorka metodiky AJ pro studenty primární pedagogiky a budoucí učitele 2. stupně základních a středních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, nárazově působila na International School of Prague.

V letech 2009-2016 vedla Rodičovské centrum Dvorek a v letech 1998-2013 byla členkou divadelní improvizační skupiny Praliny. Kromě vedení Heuréky bude Magda nadšeně pracovat přímo s dětmi.

„Chtěla bych vytvořit školu, kde budou děti i dospělí v klidném prostředí zažívat radost z objevování a poznávání světa, druhých lidí a sebe samých.

 

Mgr. Dita Fryšová

učitelka - průvodkyně dětí

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Učitelství pro 1. stupeň se specializací na německý jazyk.

Pracovala jako sociální pracovnice v azylovém domě. Během mateřské dovolené působila v Rodinném centru MUM jako koordinátorka péče o děti. Na Institutu aplikované psychoanalýzy absolvovala 500 hodin skupinové psychoanalytické psychoterapie.
Účastnila se metodických školení, seberozvojových a komunikačních seminářů a seminářů zaměřených na vzdělávání – Respektovat a být respektován, Metoda Hejného, Montessori pedagogika, Rodinné konstelace, Umění řeči a sebevyjádření.
Posledního půl roku působila jako učitelka v lesní škole. V Heuréce bude působit jako průvodkyně dětí.

"Ráda bych byla součástí školy, kde každý zná svou hodnotu, cítí se bezpečně a kde cesta může být i samotným cílem."

 

 

Jan Kala

zakladatel školy Heuréka

Jan Kala je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Jan Kala má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice – v letech 1997–2000 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky – dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví  nicméně již  opustil a posledních 10 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu – vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.  

Ve volném čase se věnuje svým malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice, a jako starosta rozvíjí komunitní život v malé obci, kde žije.

V Heuréce se bude podílet na metodické koncepci, bude poskytovat zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší se i na Velké otázky, které bude s dětmi otevírat.

„Těším se na každodenní radost, kterou v naší škole budou děti zažívat.“

 

Mgr. Ladislava Whitcroft

metodologická poradkyně a průvodkyně dětí

Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP a v současné době dokončuje doktorandská studia na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde zároveň vede kurz tvůrčího a inovativního myšlení pro budoucí pedagogy.  Učila děti i dospělé anglický jazyk, češtinu pro cizince, vedla kroužek čtenářských dílen a workshopy pro děti. Kromě toho školí české i zahraniční učitele (čtenářskou gramotnost, tvořivé a inovativní myšlení, využívaní ICT ve výuce, inovativní výukové metody). Jako odborná garantka pro oblast čtenářství v projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování se například podílela na tvorbě elektronické učebnice pro učitele (Čtenářství a čtenářská gramotnost) a pro žáky (Hraj si, čti a piš, pomůže ti myš). Je autorkou několika e-learningů (např. Lenka si poradí) a šéfredaktorkou webu pro žáky Šotkoviny. V rámci univerzitního výzkumu zaměřeného na výuku čtenářských strategii navštívila kanadskou provincii Ontario a USA, kde zkoumala tamní způsob výuky. Inspirativní pro ni byl i desetiletý pobyt ve Velké Británii. V Heuréce bude vést čtenářské dílny v českém i anglickém jazyce. Podílí se na tvorbě výukových materiálů a vzdělávací koncepce Heuréky.

"Ráda bych vytvořila školu, která by byla místem plným barev, zážitků a radosti z objevování, kde se každý cítí vítán a kam každý chodí rád."

 

Mgr. Markéta Tuhá

Absolvovala Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor  Učitelství pro 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu. Od roku 2005 do roku 2013 vyučovala na 1. stupni základních škol všechny předměty teoretického i výchovného zaměření, kdy kromě pedagogické činnosti pracovala mimo jiné jako výchovný poradce, vedla zájmové kroužky (hra na flétnu, jóga pro děti, dovedné ruce, atd.) či jako instruktor lyžování.

V letech 2006-2015 absolvovala kurzy zaměřené na činnostní učení, efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ, využití interaktivní tabule ve výuce, zavádění metody CLIL do výuky, dále různá školení k problematice specifických vývojových poruch učení a chování či výuky matematiky metodou profesora Hejného.

Od roku 2012 pracuje ve společnosti Centre for Modern Education jako projektový manažer, kdy její hlavní činností je spolupráce se základními a středními školami na vzdělávacích projektech. V roce 2014-2015 pracovala jako hlavní manažer projektu OPVK Let´s speak together, kdy se podařilo na více než 60 základních školách realizovat výuku s podporou rodilých mluvčích, zavést výuku metodou CLIL či navázat spolupráci se školami v zahraničí.

„Jednou bych znovu chtěla učit. Ale tentokrát tak, aby to dávalo smysl mě i dětem.“

 

Ing. Radmila Lorencová, Ph. D.

Vystudovala ekonomii na České zemědělské univerzitě a získala doktorát v historických vědách na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více než 10 let se věnuje výuce na vysokých školách (Univerzita Karlova, Univerzita Pardubice, ČZU, Vysoká škola aplikované psychologie,...), vedla několik výzkumných projektů v oblasti sociologie a kulturní antropologie, byla členkou výzkumné skupiny Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

V publikační činnosti se zaměřuje na téma rituálů a jejich významu v životě člověka a téma koloběhu života a smrti a představ s nimi spojenými. V pedagogické činnosti se v současné době zaměřuje na otázky etnicity (migrace, multikulturní společnost,...), sociálních interakcí a metodologii výzkumu. Základními principy uplatňovanými při výuce jsou konstruktivistický přístup, otevřenost různým názorům a pohledům (jiných lidí či jiných kultur), rozvíjení schopnosti kritického myšlení a propojení teoretických znalostí s životními zkušenostmi.

"Chtěla bych vytvořit školu, kde mají děti prostor pro vlastní přemýšlení, kde se nemusí stydět za své nápady a názory, ale mohou o nich svobodně diskutovat s ostatními..."

 

Radka Vlčková

Studuje Ekonomii a finance na Karlově univerzitě, kde bude příštím rokem obhajovat bakalářskou práci. Pracovala jako asistentka v reklamní agentuře, sbírala zkušenosti na brigádě ve Skotsku a na gymnáziu j s přáteli dobrovolničila v organizátorském týmu studentského festivalu Náchodská prima sezóna. Je členem Police Symphony Orchestra, orchestru složeného z převážně mladých amatérských muzikantů, kde hraje na housle a zároveň se podílí na chodu orchestru. Miluje cestování, přírodu a objevování cizích koutů. Nutellu maže na chleba a kávu pije s mlékem i cukrem. 

V Heuréce má na starosti administrativní záležitosti.