Volnočasové aktivity

Odpolední družina bude místo pro tvoření, objevování dle svého zájmu a volnou hru, ale i výpravy do přírody a další aktivity.

V rámci odpolední družiny budou mít děti možnost navštěvovat tematické dílny (výtvarnou, hudební, storytelling, technickou apod. - přesná zaměření dle dohody s lektory a rodiči). Část z nich bude vedena rodilými mluvčími.

Ve spolupráci s dalšími subjekty (ZUŠ, SEV Hlídka) můžeme pro zájemce zajistit i další odpolední kroužky.