Školné a zápis

 

Školné

 

Výše školného pro školu je stanovena následovně:

5.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

4.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

3.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné odpolední kroužky. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 

 

Zápis na školní rok 2016/2017

Vážení rodiče, milí badatelé, máme pro Vás výsledky zápisu! 

 vysledky zapis Brno.PDF

 

Zápis do školy je průběžný, zbývají poslední volná místa. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte Báru Dvořákovou 774 173 447,  bdvorakova@cfme.net nebo vyplňte následující formulář:

 

Speciální vzdělávací potřeby:

Matka:

Otec:

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.