S kým se u nás potkáte?

Mgr. Ivo Hopp

Vystudoval učitelství pro ZŠ a SŠ na Slezské univerzitě v Opavě. Po ukončení studia se vydal na dva roky sbírat zkušenosti do Anglie na univerzitu v Cambridge. Několik let učil na základní a střední škole v České republice, pak ale neodolal svému životnímu snu poznat Rusko. V Rusku vedl Česká centra – propagoval českou kulturu a český jazyk, který zde také vyučoval. Po návratu do České republiky se věnoval propagaci badatelsky orientovaného vyučování. Organizoval také technické kroužky a robotickou soutěž pro děti „Robotiáda“.

V minulosti si vyzkoušel práci s dětmi s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami – dodnes má schované ponožky, které mu vlastnoručně upletl žák, který byl všemi vnímaný jako problémový a motivoval jej, aby pokračoval ve vzdělání. Je přesvědčený, že různorodý třídní kolektiv může obohatit jak děti samotné, tak i učitele. Nemá rád škatulkování dětí a následnou výuku podle zažitých stereotypů, protože věří, že každé dítě v sobě skrývá talent. Jeho velkým přáním je, aby učitelé v Heuréce děti inspirovali, podporovali jejich fantazii, přirozenou zvídavost a touhu objevovat. Svůj volný čas rád tráví v přírodě s přáteli, čtením v mapách a plánováním výletů. Ivo bude ředitelem brněnské Heuréky.

„Těším se na to, že v Heuréce budeme dětem partnery a průvodci na jejich cestě za poznáním a objevováním neznámého. Je pro mě velká výzva budovat školu, do které se děti budou těšit a odpoledne budou s nadšením v očích rodičům vyprávět, co nového ten den objevili.“ 

 

Jan Kala

Jan Kala je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Jan Kala má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice – v letech 1997–2000 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky – dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví  nicméně již  opustil a posledních 10 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu – vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.  

Ve volném čase se věnuje svým malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice, a jako starosta rozvíjí komunitní život v malé obci, kde žije.

V Heuréce se bude podílet na metodické koncepci, bude poskytovat zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší se i na Velké otázky, které bude s dětmi otevírat.

„Těším se na každodenní radost, kterou v naší škole budou děti zažívat.“

 

Mgr. Barbora Dvořáková

Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Ve Sdružení TEREZA se jako lektorka a autorka výukových programů a poté koordinátorka vzdělávacích projektů nadchla pro environmentální výchovu. Nejkrásnější práci měla ve vzdělávacím oddělení v Zoo v Bristolu, kde měla v popisu práce mj. hrát si s osamělým lemurem. Zahraniční inspiraci a zkušenosti nasbírala také jako asistentka pedagoga ve Warwickshire ECOS a na stážích a studijních návštěvách v Rakousku, v Holandsku a Velké Británii.

Vytvořila několik sad metodických a výukových materiálů a podílela se na tvorbě řady e-learningových kurzů. Řídila také řadu projektů – např. mezinárodní projekt Krajina za školou. Má blízko k neformálnímu vzdělávání a zážitkové pedagogice, absolvovala několik dlouhodobých metodických školení.

V současnosti znovuobjevuje svět očima svých dvou malých dětí. Relaxuje na horách, na cestách, v dobrých kavárnách, při hraní deskovek a ve společnosti inspirativních lidí.

V Heuréce bude pomáhat s organizací a provozem, ale hlavně se těší na badatelské aktivity přímo s dětmi. 

Těším na všechno, co se s pomocí dětí v Heuréce sama naučím.“

 

Mgr. Hana Jirmanová
 
Hanka vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Již během studií získávala zkušenosti s výukou na základní škole, po nich pracovala v Brně jako učitelka v domácím vzdělávání.
Poté propadla touze po cestování, krátce žila na slunném jihu Francie a téměř 8 let pracovala a studovala v deštivé Velké Británii. Zde získala zkušeností s prací ve školce, ve škole i jako učitelka češtiny pro cizince. Studovala také na Worthing a Chichester College a absolvovala několik seminářů a kurzů pro učitele. Měla možnost pracovat s dětmi nadanými i  s nejrůznějšími poruchami učení. Narození dcery v zahraničí a skutečnost, ze ji nemohla po dobu dlouhých 6 měsíců představit svým nejbližším, ji inspirovalo k začátku podnikáni. Její stříbrné šperky s otisky dělají radost lidem s podobným osudem odloučení.
Hanka má rada cestování, dobrodružství, poznávání nových kultur, adrenalin a umění.

V Heuréce se s Hankou potkáte jako s průvodkyní ve školní třídě.

Heuréka pro mne byla jedním z argumentů pro návrat z Velké Británie zpět do Brna. Škola s podobnou filozofií a výukou angličtiny bylo přesně to, co jsem hledala.“

 

Mgr. Petra Večeřová

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala tzv. pedagogické minimum na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti dokončuje bakalářské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Jejím snem bylo stát se samotářským vědcem, nakonec ale zkoumá svět ve společnosti velmi inspirativních badatelů. V otevřeném klubu díky jejich společnosti poznala svět moderní hudby i deskových her a na základní škole se s badateli naučila „učit se za školou“. V mateřské školce ji mladí vynálezci zavedli do příběhu nabitého fantazií a v lesní škole objevila s pomocí píditelů neobyčejnost ve známé krajině za humny.

Pokud někdy „osamí“, ráda lelkuje se svojí rodinou. Lehne si do knížek a představuje si, že je všechny přečte. Sedne na kolo a při cestě mu slibuje, že už na něj bude čas každý den. Natáhne se na sluníčko a doufá, že tak bude moci zůstat dlouho… Ale vlastně ne, vždyť ještě čeká tolik objevů… V Heuréce se s Petrou potkáte jako s průvodkyní ve školní třídě.

„Škola Heuréka mě nadchla svým lidským přirozeným smysluplným přístupem ke vzdělávání. Těším se na tvořivou atmosféru otevřenou aktuálnímu světu, která bude inspirovat děti, průvodce i rodiče.“

 

Ing. Lucie Kazdová

Vystudovala Průmyslový management na VUT FS v Brně. Po studiu odjela nabrat zahraniční zkušenosti do Spojených států amerických, kde navázala na svou vášeň z dětství ke grafice. Pracovně zůstala 14 let a jako grafický designér přispěla k projektům pro Times Square, Coca-Cola a pro mnoho dalších newyorských i nadnárodních společností.
Narození dcery ji přivedlo k myšlence věnovat se něčemu smysluplnějšímu než reklamě. Přestěhovala se i s dcerou na Floridu, kde se začala věnovat malým dětem a jejich rozvoji. 
V současné době žije v Brně a věnuje se respektující výchově, přirozenému a všestrannému rozvoji dětí v inspirujícím prostředí. V Heuréce bude mít Lucka na starosti administrativu, organizaci aktivit, ale potkáte ji i přímo ve třídě.

„Chci být součástí školy, kde se děti budou cítit bezpečně, a to jak fyzicky, tak emočně, aby měly možnost rozvíjet své schopnosti a přednosti.“

 

Mgr. Pavel Pichler

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu  a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od svých tří let, kdy ho rodiče vynesli na Štrbské pleso, kde ochutnal halušky, propadl cestování, jídlu a objevování naší země. Pavel je předsedou spolku Naboso, který organizuje vzdělávací semináře v cestovním ruchu, a předsedou Hedvábné stezky – klubu zaměřeného na cestovatelské dovednosti. Ve volném čase přednáší, vede lyžařské kurzy a organizuje festivaly.

Pavel bude s Heurékou spolupracovat externě, pomáhat bude zejména s propagací a expedičními dny.

„Rád předávám své dovednosti, zkušenosti a zážitky dětem a probouzím v nich pocit zvědavosti a touhy po nalézání.“

 

Ellen Amoako

Ellen studovala informační technologie a v současnosti dokončuje studium Mezinárodního rozvoje na Mendelově Univerzitě v Brně. Pracovala jako administrativní asistentka, ale nejvíc ji naplňuje práce s dětmi. Doma v Ghaně učila angličtinu na základní škole, dobrovolnicky vedla také anglické konverzace v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Svůj volný čas ráda tráví s dětmi, kterým předává hlavně svoji lásku k hudbě a tanci. V Heuréce povede zejména hudební a taneční dílny.

„Děti jsou pro mě velkou inspirací a jejich přítomnost mne dobíjí energií. Těším se na společný čas, který s nimi v Heuréce strávím.“

 

Bc. Jana Holubová

Absolvovala bakalářské studium pedagogiky na Filozofické fakultě MU a studium zkušenostně reflektivního učení v rámci celoživotního vzdělávání. V současnosti dokončuje magisterské studium andragogiky.

Aktivně působí v neziskové organizaci Storytelling, o. s., kde účinkuje například v představení Svět podle Čapka, určeném školám. Věnuje se improvizaci, jak v roli herečky, tak z pozice trenérky. Je hudebně založená a své zkušenosti s účinkováním v kapele, výukou hry na kytaru a zpěvu zúročí i v Heuréce. Kromě zkušeností jako instruktorka na letních táborech má také praxi v pořádáním kurzů osobnostně sociálního rozvoje. Miluje komunikaci a práci s lidmi, je chrličem nápadů, baví ji o věcech kreativně přemýšlet a pomáhat lidem posouvat se kupředu. 

V Heuréce povede zejména hudební a dramatické dílny a spolu s dětmi bude utvářet a vyprávět příběhy.

„Chci dělat věci, ve kterých vidím smysl, užitek a radost. Proto se těším na spolupráci s Heurékou.“

 

Mgr. Markéta Tuhá

Absolvovala Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor  Učitelství pro 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu. Od roku 2005 do roku 2013 vyučovala na 1. stupni základních škol všechny předměty teoretického i výchovného zaměření, kdy kromě pedagogické činnosti pracovala mimo jiné jako výchovný poradce, vedla zájmové kroužky (hra na flétnu, jóga pro děti, dovedné ruce, atd.) či jako instruktor lyžování.

V letech 2006-2015 absolvovala kurzy zaměřené na činnostní učení, efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ, využití interaktivní tabule ve výuce, zavádění metody CLIL do výuky, dále různá školení k problematice specifických vývojových poruch učení a chování či výuky matematiky metodou profesora Hejného.

Od roku 2012 pracuje ve společnosti Centre for Modern Education jako projektový manažer, kdy její hlavní činností je spolupráce se základními a středními školami na vzdělávacích projektech. V roce 2014-2015 pracovala jako hlavní manažer projektu OPVK Let´s speak together, kdy se podařilo na více než 60 základních školách realizovat výuku s podporou rodilých mluvčích, zavést výuku metodou CLIL či navázat spolupráci se školami v zahraničí.

„Jednou bych znovu chtěla učit. Ale tentokrát tak, aby to dávalo smysl mě i dětem.“

 

Ing. Radmila Lorencová, Ph. D.

Vystudovala ekonomii na České zemědělské univerzitě a získala doktorát v historických vědách na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více než 10 let se věnuje výuce na vysokých školách (Univerzita Karlova, Univerzita Pardubice, ČZU, Vysoká škola aplikované psychologie,...), vedla několik výzkumných projektů v oblasti sociologie a kulturní antropologie, byla členkou výzkumné skupiny Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

V publikační činnosti se zaměřuje na téma rituálů a jejich významu v životě člověka a téma koloběhu života a smrti a představ s nimi spojenými. V pedagogické činnosti se v současné době zaměřuje na otázky etnicity (migrace, multikulturní společnost,...), sociálních interakcí a metodologii výzkumu. Základními principy uplatňovanými při výuce jsou konstruktivistický přístup, otevřenost různým názorům a pohledům (jiných lidí či jiných kultur), rozvíjení schopnosti kritického myšlení a propojení teoretických znalostí s životními zkušenostmi.

"Chtěla bych vytvořit školu, kde mají děti prostor pro vlastní přemýšlení, kde se nemusí stydět za své nápady a názory, ale mohou o nich svobodně diskutovat s ostatními..."

 

Radka Vlčková

Studuje Ekonomii a finance na Karlově univerzitě, kde bude příštím rokem obhajovat bakalářskou práci. Pracovala jako asistentka v reklamní agentuře, sbírala zkušenosti na brigádě ve Skotsku a na gymnáziu j s přáteli dobrovolničila v organizátorském týmu studentského festivalu Náchodská prima sezóna. Je členem Police Symphony Orchestra, orchestru složeného z převážně mladých amatérských muzikantů, kde hraje na housle a zároveň se podílí na chodu orchestru. Miluje cestování, přírodu a objevování cizích koutů. Nutellu maže na chleba a kávu pije s mlékem i cukrem. 

V Heuréce má na starosti administrativní záležitosti.