Typický den v Heuréce

 

 

 

  1. Centra aktivit

 

 

 

Příchod do školy u nás bude radostným okamžikem, který děti naladí na dobrodružství nastávajícího dne. Proto si děti po přivítání nejdříve samy vyberou z několika center aktivit, kde pro ně budou připraveny zajímavé a inspirující úkoly, různorodé pomůcky, hry, knížky, barvy či zajímavé materiály k prozkoumání a mnoho dalších skvělých věcí.

 

Co vše budou děti v centrech aktivit dělat a zažívat?

A. Pozorovat, zaznamenávat a zkoumat mohou v centru výzkumníků, kde na ně budou čekat například různé přírodní materiály k prozkoumání (ať už je to list stromu či ulita šneka apod.), lupy, mikroskopy, pomůcky k měření... Kromě toho tu najdou  pracovní listy, kam mohou zaznamenávat svá pozorování a naměřené hodnoty, a kartičky se zábavnými experimenty pro mladé vědce. Chybět samozřejmě nebudou ani české a anglické knížky a časopisy, ať už encyklopedie, populárně naučné knížky o přírodě či ty, které popisují zábavné pokusy.

 

B. V centru matematiky se budou moci vrhnout do řešení zábavných matematických úkolů a hádanek nebo tu procvičí matematiku pomocí nějaké matematické pomůcky či hry.

 

C. Centrum čtení a psaní nabídne dětem řadu skvělých knížek. Tady si budou moci potichu číst či vypracovat některý ze zábavných úkolů na porozumění textu, nakreslit ke knížce ilustraci, vlepit do ní lepicí papírek s vlastním komentářem... Kdo bude mít náladu, může sám vymyslet k přečtené knížce nějaký úkol či otázku pro své spolužáky.

 

D. Některé dítě si třeba bude chtít zahrát na stavitele. Žádný problém. Může se nadšeně vypravit do centra konstruktérů a her. Tady si třeba postaví něco z kostek, ze stavebnice Lega apod. Někdo se rozhodne stavět podle návodu, jiný si třeba postaví svůj vlastní stroj či dům. Kromě toho si tu děti budou moci protáhnout mozkové závity při hraní některé z logických her.

 

E.centru umělců se děti namočí do barev (žádný strach, nemyslíme to doslovně). Tento koutek je zasvěcen kreativitě a kráse. Děti tu najdou různé materiály, ze kterých se dá tvořit, ať už různé barvy,  časopisy k rozstříhání, přírodní materiály, kusy látek... Právě tady budou zároveň moci nahlédnout do knížek o umění a nechat se inspirovat díly různých umělců. Kdo se bude potřebovat hlavně zklidnit, může si nasadit sluchátka a zaposlouchat se do hudby a třeba zachytit své pocity formou obrázku či krátké povídky.      

 

 

  

 

      2. Ranní komunitní kruh

 

 

 

Po této vzrušující a tvořivé činnosti se shromáždíme v kruhu, kde se společně přivítáme a zahájíme den. Komunitní kruh je důležitý k vybudování bezpečného prostředí i k tomu, abychom se naladili na další část dne, kdy budeme společně objevovat a zkoumat. V kruhu se podělíme o naše pocity, skvělé myšlenky, zvídavé otázky a společně naplánujeme další aktivity. Pokud má někdo nějaký problém, může se tu o něj bez obav podělit. Tady je mezi kamarády, kteří ho rádi vyslechnou, podpoří a budou se mu snažit pomoci. 

 

 

 

 

       3. Hlavní část: Badatelsky orientovaná tematická jednotka (měsíční téma)

 

 

 

 

A je to tu! Právě teď zažijeme něco úžasného. Zkuste se zeptat badatele, co ho na jeho práci nejvíce baví. Zjistíte, že bádání je nejen o myšlení, ale i o pocitech. Dopředu nás žene ten úžasný okamžik, kdy odhalíme něco nového, kdy přijdeme věcem na kloub.

Jedním tématem se budeme zabývat celý měsíc. Jde nám totiž o to, abychom problém  prozkoumali do hloubky a skutečně mu porozuměli. Důležité pro nás je, aby se téma dotýkalo života dětí, aby přispívalo k jejich porozumění světu. Proto se soustředíme na tzv. velké myšlenky a velké otázky (Jak funguje naše tělo? Jak životní prostředí ovlivňuje život člověka? Jak poznám, že je něco dobré?), na nichž bude naše kurikulum postaveno.

Tematická jednotka sloučí poznatky z různých školních předmětů. Rozhodně se nemusíte obávat, že by se vaše děti nenaučily, co učitelům předepisuje české kurikulum (RVP ZV). Naopak, naučí se vše, více do hloubky a hlavně mnohem lépe. Lidský mozek se totiž snaží porozumět světu kolem sebe tak, že hledá souvislosti mezi jednotlivými informacemi. Proto při výuce roztříštěné do jednotlivých školních předmětů  se může stát, že mu tyto souvislosti unikají a nedávají smysl. Děti v Heuréce učivu do hloubky porozumí, odhalí jeho vnitřní souvislosti. Vše jim do sebe zapadne, udělá to úžasné „cink“ a dostaví se ten krásný a hřejivý pocit, kdy nám věci najednou dávají smysl.  

Dalším předpokladem smysluplného učiva je to, že se nás nějak týká, že si ho náš mozek vyhodnotí jako něco, co je pro něj potřebné. Žáci sami se proto budou podílet na rozhodování o tom, čím se chtějí zabývat a to tak, že si zformulují vlastní otázky k hlubšímu prozkoumání. Možnost výběru a zkoumání něčeho, co nás opravdu zajímá a co se nás dotýká, je základním předpokladem vnitřní motivace. Děti v Heuréce se budou učit, protože to ony sami chtějí, ne proto aby dostaly jedničku či pochvalu  od učitele.

 

 

   

 

     4. Specialita dne

 

 

 

Naším cílem je vyvážený rozvoj našich dětí. Proto se v jedné části dne hlouběji zaměříme na oblasti, které považujeme za důležité. V průběhu týdne se tak den po dni budou střídat:

Dílna matematiky: zde budeme rozvíjet dovednosti spojené s matematickou a finanční gramotností

Dílna čtení a psaní: děti budou číst knihy dle vlastního výběru, sdílet myšlenky, psát zajímavé texty a získávat potřebné čtenářské dovednosti nutné k porozumění textu.

Tělesná výchova: dnešek se ponese v duch rčení „v zdravém těle zdravý duch“. Pokud to bude jen trochu možné, děti si budou hrát a protahovat tělo v přírodě.

Hudba a umění: tento den bude zasvěcen rozvoji tvořivosti a dovednostem spojeným s chápání uměleckých děl

 

 

  

 

      5. Závěrečná reflexe v kruhu

 

 

 

Po dni plném zážitků se společně sejdeme v kruhu k závěrečné reflexi. Shrneme si, co jsme se dnes dozvěděli, co nás překvapilo a co nás opravdu nadchlo. Také se zamyslíme se nad tím, co se nám dnes povedlo, co by bylo potřeba vylepšit a společně navrhneme, jak bychom měli dále postupovat. No a hlavě se podělíme o další otázky, které ještě zaručeně musíme prozkoumat a které hned za tepla vyklopíme rodičům, sourozencům a kamarádům, až se vrátíme domů.