Principy naší školy v praxi

Chceme, aby naše smysluplná škola byla místem, kam děti i dospělí chodí s nadšením.  Říkáme ano  spolupráci, vzájemnému respektu a bezpečnému prostředí. Rozhodné ne naopak říkáme šikaně, manipulaci a strachu.

 

Věříme, že v každém dítěti se skrývá malý průzkumník s obrovskou touhou učit se snovým věcem. Proto si velmi ceníme zvídavých otázek žáků. Naše škola bude místem, kde děti společně podnikají  dobrodružnou cestu za odkrýváním záhad našeho světa, přičemž učitel je jim zkušeným průvodcem a rádcem. Takové učení zároveň děti připravuje na to, aby se zvládly samostatně učit, rozvíjet a přizpůsobit novým okolnostem, což je dovednost, která v našem rychle se měnícím světě patří k základům úspěchu .

 

Ceníme si kritického myšlení a tvořivosti a chceme, aby to na naší škole bylo poznat na každém kroku. Stěny i další místa školy budou přehlídkou myšlenek a dílek žáků. Ve škole naleznete nejen různá zákoutí, které inspirují k bádání, spolupráci a tvorbě, ale i poličky plné zajímavých českých i cizojazyčných knih a časopisů.

 

V naší škole se budou děti učit poznávat svět v souvislostech. Nechceme, aby jim utkvěla v hlavách jen nesourodá tříšť faktů. Naši žáci budou chápat, co se učí a proč se to učí. Proto se chystáme propojovat klasické předměty  do větších celků. Také klademe důraz na rozvoj funkční gramotnosti, kam spadá jak gramotnost čtenářská, tak i finanční a digitální. To znamená, že si naše děti budou umět poradit v běžném životě a že se nenechají nikým a ničím zmanipulovat.

 

Chceme školu, která je otevřená rodičům i okolnímu světu. Budeme vyrážet do přírody i na různé exkurze, zvát zajímavé odborníky, podnikatele  i umělce. Chceme vychovávat žáky, kterým není lhostejný osud světa kolem nich. Proto se chystáme zapojovat do různých komunitních projektů, při kterých se žáci zároveň mnohému naučí.

 

Uvědomujeme si, že angličtina je v dnešní době velmi důležitá. Proto se bude dění na naší škole aktivně účastnit rodilý mluvčí. Ten bude například s dětmi pracovat na různých projektech, jezdit s nimi na výlety, vést s nimi diskuze, hrát divadlo a vyrábět různé předměty. Také si chceme často číst v anglických knížkách i časopisech a diskutovat o nich, i to se samozřejmě bude dít v angličtině.

 

Počítače a internet jsou další věci, které se staly nezbytnou součástí života naší společnosti. Děti na naší škole rozhodně nebudou technologií zahlceny, používat ji však chceme, a to vždy, když to bude dávat smysl. Tak třeba při práci na projektech budou děti vyhledávat a kriticky hodnotit informace na webu, potom mohou použít některou ze zajímavých aplikací k tvorbě knížečky nebo sdílet a prodiskutovat své skvělé myšlenky s ostatními na třídním blogu. Jindy zase pomocí Skypu zavolají dětem ze zahraničích škol, čímž si nejen procvičí angličtinu, ale poznají i něco ze světa za hranicemi našeho státu.

 

Naše škola bude  respektovat individualitu každého žáka. Chceme, aby se žáci učili  spolupracovat  v různě velkých skupinkách. Chápeme a respektujeme však, když  někdo  potřebuje pracovat sám. Zároveň si uvědomujeme nutnost individuálně pomáhat každému z žáků, který bude naši podporu potřebovat. Víme, že lidé jsou různí. Někdo se nejlépe učí tvorbou a prací, jiný potřebuje věci vidět, slyšet, dotýkat se jich či si je logicky uspořádat do schémat. Proto u nás budeme žákům poskytovat širokou škálu možností a podnětů.

 

Naši budoucí žáci se nemusí bát pětek. Hodnotit se u nás bude slovně, cílem tohoto hodnocení bude poskytovat jim smysluplnou zpětnou vazbu. Taková zpětná vazba tu není proto, aby žáka vystrašila, nýbrž aby mu řekla, kde si stojí a jak by svou práci ještě mohl vylepšit. Hodnocení je dovednost, kterou se v našem informacemi zahlceném světě potřebuje naučit každý z nás. Proto se hodnotit budou učit i samotní žáci. Budeme podporovat sebehodnocení a slovní hodnocení žáků jeden druhým. Chceme, aby naše děti byly nejen tvořivé, přemýšlivé a respektující bytosti, ale aby se zároveň učily být zodpovědné, aby se nespokojily s málem a aby dotahovaly věci do konce.