Naše cíle

 „Nikdy jsem nedovolil, aby mi školní výuka narušovala mé vzdělávání.“   Mark Twain

 

Hlavní hodnoty smysluplné školy jsou kritické myšlení, kreativní a inovativní myšlení, spolupráce, zvídavost, zodpovědnost, zájem o okolní svět, respekt k individualitě a odlišným názorům, vnitřní motivace.

 

Cílem naší školy je výchova žáka, který:

 

zažívá radost z objevování a učení

baví ho zkoumat svět okolo sebe, zajímá se o problémy a snaží se aktivně hledat jejich řešení 

přemýšlí kriticky a rozezná manipulaci, klade si spoustu otázek a snaží se na ně najít odpovědi

vidí souvislosti mezi různými poznatky a dokáže z nich vyvodit obecnější myšlenky

při řešení problémů uplatňuje kreativitu a divergentní myšlení

respektuje odlišné názory a je připraven učit se od druhých

umí efektivně komunikovat a spolupracovat se svým okolím, je empatický a dokáže aktivně naslouchat

dokáže řídit své vlastní učení a umí se přizpůsobit novým nárokům a požadavkům

je zdravě sebevědomý; zná své přednosti, ale i nedostatky